B O Wydawnictwie
 okadka CEEMR

ISSN:

2300-1682

Publisher:

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 

Redakcja

RADA PROGRAMOWA:
Marek Okólski (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Olga Chudinovskikh (Moscow State Lomonosow University, Higher School of Economics)
Barbara Dietz (Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg, Institute for the Study of Labor (IZA))
Boris Divinský (Bratislava)
Dušan Drbohlav (Charles University in Prague)
Elżbieta Goździak (Georgetown University, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Agnes Hars (KOPINT-TARKI Economic Research Institute Ltd)
Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Olga Kupets (National University of ‘Kyiv-Mohyla Academy’)
Solange Maslowski (Charles University in Prague)
Ewa Morawska (University of Essex)
Mirjana Morokvasic (University Paris X-Nanterre, Institute for Social Sciences of Politics in Paris)
Jan Pakulski (University of Tasmania, Academy of the Social Sciences in Australia)
Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Krystyna Romaniszyn (Uniwersytet Jagielloński)
John Salt (University College London)
Dumitru Sandu (University of Bucharest)
Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza)
Dariusz Stola (Polska Akademia Nauk, Collegium Civitas)
Cezary Żołędowski (Uniwersytet Warszawski)

REDAKCJA:
Agata Górny (Uniwersytet Warszawski) - redaktor naczelny
Aleksandra Grzymała-Kazłowska (Uniwersytet Warszawski) - zastępca redaktora naczelnego
Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski)
Yana Leontiyeva (Academy of Sciences of the Czech Republic)
Magdalena Lesińska (Uniwersytet Warszawski)
Stefan Markowski (University of New South Wales in Australia)
Justyna Nakonieczna (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Nestorowicz (Uniwersytet Warszawski)
Aneta Piekut (University of Sheffield)
Paolo Ruspini (International Migration University of Lugano)
Brygida Solga (Politechnika Opolska)
Paweł Strzelecki (Szkoła Główna Handlowa)
Anne White (University of Bath)
Renata Stefańska (Uniwersytet Warszawski) - sekretarz Redakcji